Ważne!
Przez pewien czas był opublikowany program zawodów z błędnymi datami trójskoku. Błąd został poprawiony.

Chcielibyśmy także przypomnieć, że w Maladze wprowadzone zostały drobne zmiany, stąd też nie są one uwzględnione w Entry Bookletach dystrybuowanych w Maladze. Te zmiany dotyczą:

  • kobiet, 60m przez płotki;
  • mężczyzn 75+, młot.

Dzienny program zawodów

Uwaga: limit czasu na pokonanie półmaratonu wynosi 3 godziny.

Kobiety - poszczególne dyscypliny

Uwaga: limit czasu na pokonanie półmaratonu wynosi 3 godziny.

Mężczyźni - poszczególne dyscypliny

Uwaga: limit czasu na pokonanie półmaratonu wynosi 3 godziny.