Zbigniew Fiderewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Torunia – przewodniczący

Mariola Soczyńska, Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji– zastępca przewodniczącego;

Wacław Krankowski, Prezes Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters – zastępca przewodniczącego, dyrektor generalny VIII Halowych Mistrzostw Świata Lekkiej Atletyki Masters – Toruń 2019;

Julian Pełka, Honorowy Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters – dyrektor techniczny;

Jerzy Krauze, Zastępca Prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters – członek;

Krzysztof Wolsztyński, Prezes Zarządu Kujawsko – Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki
– członek;

Marcin Kowallek, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – członek;

Ewa Banaszczuk – Kisiel, Dyrektor Wydziału Promocji – członek;

Zbigniew Derkowski, Dyrektor Wydziału Kultury – członek;

Krzysztof Mitręga, Dyrektor Wydziału Ochrony Ludności – członek;

Andrzej Pietrowski, Zastępca Prezesa Zarządu TIS Sp. z o.o. – członek;

Aleksander Dybiński, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu – członek;

Piotr Rozwadowski, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.
w Toruniu –  członek;

Maciej Lewandowski, Komendant Miejski Policji w Toruniu – członek;

Mirosław Bartulewicz, Komendant Straży Miejskiej w Toruniu – członek;

Marian Gęsicki, Wiceprezes Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego – członek;

Andrzej Rabuszak, Główny Specjalista Wydziału Ochrony Ludności – członek;

Sławomir Pawenta, Kierownik Referatu Sportu Wydziału Sportu i Rekreacji – członek;

Bartłomiej Prinz, Podinspektor Wydziału Sportu i Rekreacji – sekretarz.